Stichting het Licht des levens

Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en u zult behouden worden

Nieuw

10-08-2016

Nieuw Artikel:
Zingen als alles tegenzit
Bijbelstudie serie:
Het boek Openbaring - Openbaring 14:6-20
Studies beluisteren:
Jezus, de Joden en de gemeente

31-07-2016

Studies beluisteren:
God hoort en ziet je
Studies beluisteren:
Jezus bidt voor ons

15-07-2016

Studies beluisteren:
De Maaltijd van de Heer

09-07-2016

Nieuw Artikel:
Leven in en uit de kracht van de Heer
Bijbelstudie serie:
Het boek Openbaring - Openbaring 14:1-5
Studies beluisteren:
Eindtijdwaarschuwingen van Judas, Petrus en Paulus (deel 8)
Studies beluisteren:
Werp al uw zorgen op Hem vrij

E-mail studies

Heeft u een e-mail adres en zou u regelmatige en gratis toezending van speciale studies van ds. H.G. Koekkoek op prijs stellen? Laat het ons dan weten. U kunt u opgeven via deze knop. U ontvangt dan spoedig van ons bericht.
Aanvraag e-mail studies

Belangrijk

Een paar belangrijke vragen

Hoe weet ik, of ik een kind van God ben?
Heeft u contact met God?
Kent u de heerlijkheid van God in uw leven?
Als u sterft, waar gaat uw ziel dan naar toe?
Hebt u een oplossing voor het zonde-probleem?
lees verder >>

Vragen

Belangrijke Bijbelse vragen beantwoord

Regelmatig wordt gevraagd hoe gelovigen dienen te handelen in bepaalde situaties, terwijl niet-gelovigen ook belangrijke vragen stellen. Het antwoord op al dit soort vragen treft u hierna aan in deze rubriek. Diverse onderwerpen worden behandeld, alcohol, drugs, roken, orgaandonatie, opvoeding, evolutie, echtscheiding, etc.
lees verder >>

Waarom?

In de evangelisatie serie worden deze en andere vragen op een duidelijke wijze beantwoord.
lees verder >>

Artikel van de maand

Zingen als alles tegenzit

Zingen als alles tegenzit

In Psalm 3 hebben wij Davids gezongen reactie op de opstand van zijn zoon Absalom. Een verslag van deze opstand hebben wij in 2 Samuel 15-17. Wij willen in dit artikel een paar opmerkelijke uitspraken van David in deze Psalm bezien en ook kijken naar wat de rabbijnen hierbij voor uitleg geven.
"O HERE, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders; velen staan tegen mij op; velen zeggen van mij: hij vindt geen hulp bij God. sela." (Psalm 3:2,3)

Er was niet slechts één tegenstander, Davids eigen zoon, Absalom. Absalom had geheel Israël achter zich gekregen. Deze boodschap kreeg hij ook: "Toen kwam iemand David berichten: de mannen van Israël hebben Absaloms partij gekozen." (2 Samuel 15:13) Met de voorbereidingen hiertoe was Absalom al eerder begonnen. "Wanneer iemand naderde om zich voor hem neer te buigen, dan strekte hij zijn hand uit, greep hem en kuste hem. Op deze wijze deed Absalom met alle Israëlieten die om recht tot de koning kwamen, en zo stal Absalom het hart der mannen van Israël." (2 Samuel 15:5,6) lees verder >>

Bijbelstudie serie

Het boek Openbaring - Openbaring 14:6-20

Het oordeel komt naderbij

Openbaring 13

Johannes ziet verschillende engelen in de hemel.
De eerste engel vliegt in de hemel. Hij vliegt hoog aan de hemel, zodat hij mogelijk voor iedereen zichtbaar zal zijn. Dan zullen zijn woorden mogelijk ook voor iedereen hoorbaar zijn. Hij kondigt het oordeel over alle volken aan (:6). Tevens roept hij de volken op aarde op om God te aanbidden (:7).
Nooit eerder hoorden wij in de Bijbel dat engelen vlogen. Ze stonden altijd als mensen direct voor de mens op aarde. Cherubs hebben vleugels, maar nooit lazen wij dat zij ermee vlogen. Zij bedekten hun gelaat met hun vleugels.
Deze engel brengt een eeuwig evangelie. Deze woorden kunnen verwarrend zijn. De bedoeling is: een eeuwig geldende boodschap (zie HSV). Het BOEK: een blijvende boodschap. De boodschap kan niet meer veranderd worden.
Het is niet het evangelie zoals dat sinds de Pinksterdag gepredikt is. Het is niet het reddende evangelie, dat ieder die in de Here Jezus gelooft voor eeuwig behouden is. Het is de boodschap van het einde; van redding en rust voor de ene mens, de gelovige en oordeel en straf voor de andere mens, voor de ongelovige. Dit evangelie houdt zelfs de val en het oordeel van Babylon is!
Het is in feite een laatste oproep aan de mensheid om tot inkeer te komen, omdat nu spoedig Gods oordeel zal komen en er geen redding meer mogelijk is.
lees verder >>

Belangrijke Bijbelse vragen beantwoord

Suïcide

Suicide
Het is bijzonder droevig als een gezin getroffen wordt doordat één van de gezinsleden zelf een eind aan zijn/haar leven maakt. Dit kan het gevolg zijn van het gebruik van drugs, het kan ook het gevolg zijn van een diepe, diepe depressie, waardoor zo iemand het leven niet meer ziet zitten en het gevoel heeft, dat de dood de enige oplossing is om uit de problemen te komen. Een zelfdoding kan ook geschieden door iemand die psychisch zeer ernstig ziek is.

lees verder >>

Nieuwe uitgave

Bestaat er een levende God? Kan ik contact met Hem krijgen?

Bestaat er een levende God? Kan ik contact met Hem krijgen?
De ene mens beweert dat er geen echte God is. De ander zegt dat hijzelf een god is. De volgende zegt dat God te vinden is in alles dat er is; in de bomen, de bloemen, de dieren en de mens. Er zijn mensen die menen dat er wel ‘iets’ moet zijn, maar dat zij geen idee hebben wat dat 'iets' moet zijn. Ook zijn er predikanten die beweren dat er gewoon geen God bestaat. Na de dood is volgens hen alles afgelopen.
lees verder >>

Digitale boeken - eBooks

Nieuwe eBooks beschikbaar

Klik verder voor een beschrijving.
Wat leert de Bijbel over?
het Koninkrijk der Hemelen en het Koninkrijk van God

We hebben een drietal gratis studies in e-pub formaat beschikbaar die u kunt downloaden via onze website. Drie korte studies om u eens gratis met onze uitgaven als eBook te laten kennismaken.
Deze studies zijn:

Jonathan Pollard

Jonathan Pollard

Jonathan Pollard na 30 jaar "vrij"

Jonathan Pollard werd 19 november j.l. na dertig jaar gevangenschap vrijgelaten. Hij zat dertig jaar in de Amerikaanse gevangenis in Butner, North-Carolina. Daar zat hij een levenslange gevangenisstraf uit voor het doorspelen van geheime informatie aan een geallieerde natie.
Pollard is niet helemaal vrij. Hij moet zich nog een jaar lang regelmatig melden bij de reclassering en kan bij slecht gedrag weer worden vastgezet. Hij mag bijvoorbeeld de Verenigde Staten de eerste vijf jaar lang niet uit reizen, mag geen interviews geven of online gaan.
Website Jonathan Pollard